Friday, March 3, 2017

Cell Research - Table of Contents alert Volume 27 Issue 3

If you are unable to see the message below, click here to view.
Cell Research

TABLE OF CONTENTS

Volume 27, Issue 3 (March 2017)

In this issue
Research Highlights
Original Articles
Letters to the Editor

Also new
AOP
Sign up for e-alerts Sign up for e-alerts
Recommend to your library
Web feed
Subscribe

Research Highlights

Top

Proteasomes, caught in the act

Robert J Tomko, Jr

Cell Res 2017 27: 307-308; advance online publication, February 21, 2017; 10.1038/cr.2017.22

Full Text

GABA signaling: A route to new pancreatic β cells

Guy A Rutter

Cell Res 2017 27: 309-310; advance online publication, February 10, 2017; 10.1038/cr.2017.20

Full Text

PHB2/prohibitin 2: An inner membrane mitophagy receptor

Vikramjit Lahiri and Daniel J Klionsky

Cell Res 2017 27: 311-312; advance online publication, February 21, 2017; 10.1038/cr.2017.23

Full Text

New CRISPR-Cas systems discovered

Hui Yang and Dinshaw J Patel

Cell Res 2017 27: 313-314; advance online publication, February 21, 2017; 10.1038/cr.2017.21

Full Text

Original Articles

Top

YTHDF3 facilitates translation and decay of N6-methyladenosine-modified RNA

Hailing Shi, Xiao Wang, Zhike Lu, Boxuan S Zhao, Honghui Ma, Phillip J Hsu, Chang Liu and Chuan He

Cell Res 2017 27: 315-328; advance online publication, January 20, 2017; 10.1038/cr.2017.15

Abstract | Full Text

Mitochondrial PKM2 regulates oxidative stress-induced apoptosis by stabilizing Bcl2 OPEN

Ji Liang, Ruixiu Cao, Xiongjun Wang, Yajuan Zhang, Pan Wang, Hong Gao, Chen Li, Fan Yang, Rong Zeng, Ping Wei, Dawei Li, Wenfeng Li and Weiwei Yang

Cell Res 2016 27: 329-351; advance online publication, December 30, 2016; 10.1038/cr.2016.159

Abstract | Full Text

Macrophagic CD146 promotes foam cell formation and retention during atherosclerosis OPEN

Yongting Luo, Hongxia Duan, Yining Qian, Liqun Feng, Zhenzhen Wu, Fei Wang, Jing Feng, Dongling Yang, Zhihai Qin and Xiyun Yan

Cell Res 2017 27: 352-372; advance online publication, January 13, 2017; 10.1038/cr.2017.8

Abstract | Full Text

High-resolution cryo-EM structure of the proteasome in complex with ADP-AlFx

Zhanyu Ding, Zhenglin Fu, Cong Xu, Yifan Wang, Yanxing Wang, Junrui Li, Liangliang Kong, Jinhuan Chen, Na Li, Rongguang Zhang and Yao Cong

Cell Res 2017 27: 373-385; advance online publication, January 20, 2017; 10.1038/cr.2017.12

Abstract | Full Text

A molecular roadmap for induced multi-lineage trans-differentiation of fibroblasts by chemical combinations

Xiaoping Han, Hao Yu, Daosheng Huang, Yang Xu, Assieh Saadatpour, Xia Li, Lengmei Wang, Jie Yu, Luca Pinello, Shujing Lai, Mengmeng Jiang, Xueying Tian, Fen Zhang, Yanhong Cen, Yuko Fujiwara, Wei Zhu, Bin Zhou, Tianhua Zhou, Hongwei Ouyang, Jianan Wang, Guo-Cheng Yuan, Shumin Duan, Stuart H Orkin and Guoji Guo

Cell Res 2017 27: 386-401; advance online publication, January 27, 2017; 10.1038/cr.2017.17

Abstract | Full Text

Viral effector protein manipulates host hormone signaling to attract insect vectors

Dewei Wu, Tiancong Qi, Wan-Xiang Li, Haixia Tian, Hua Gao, Jiaojiao Wang, Jin Ge, Ruifeng Yao, Chunmei Ren, Xian-Bing Wang, Yule Liu, Le Kang, Shou-Wei Ding and Daoxin Xie

Cell Res 2017 27: 402-415; advance online publication, January 6, 2017; 10.1038/cr.2017.2

Abstract | Full Text

The RNA-binding protein QKI5 regulates primary miR-124-1 processing via a distal RNA motif during erythropoiesis

Fang Wang, Wei Song, Hongmei Zhao, Yanni Ma, Yuxia Li, Di Zhai, Jingnan Pi, Yanmin Si, Jiayue Xu, Lei Dong, Rui Su, Mengmeng Zhang, Yong Zhu, Xiaoxia Ren, Fei Miao, Wenjie Liu, Feng Li, Junwu Zhang, Aibin He, Ge Shan, Jingyi Hui, Linfang Wang and Jia Yu

Cell Res 2017 27: 416-439; advance online publication, February 28, 2017; 10.1038/cr.2017.26

Abstract | Full Text

Letters to the Editor

Top

A non-viral CRISPR/Cas9 delivery system for therapeutically targeting HBV DNA and pcsk9 in vivo

Chao Jiang, Miao Mei, Bin Li, Xiurui Zhu, Wenhong Zu, Yujie Tian, Qiannan Wang, Yong Guo, Yizhou Dong and Xu Tan

Cell Res 2017 27: 440-443; advance online publication, January 24, 2017; 10.1038/cr.2017.16

Full Text

Cytoplasmic m6A reader YTHDF3 promotes mRNA translation

Ang Li, Yu-Sheng Chen, Xiao-Li Ping, Xin Yang, Wen Xiao, Ying Yang, Hui-Ying Sun, Qin Zhu, Poonam Baidya, Xing Wang, Devi Prasad Bhattarai, Yong-Liang Zhao, Bao-Fa Sun and Yun-Gui Yang

Cell Res 2017 27: 444-447; advance online publication, January 20, 2017; 10.1038/cr.2017.10

Full Text

The glial actin cytoskeleton regulates neuronal ciliogenesis

Hao Zhu, Lianwan Chen, Yihong Yang, Zhiwen Zhu, Xianliang Zhang, Wei Li, Long Miao, Yan Zhang and Guangshuo Ou

Cell Res 2016 27: 448-451; advance online publication, November 11, 2016; 10.1038/cr.2016.131

Full Text

nature events
Natureevents is a fully searchable, multi-disciplinary database designed to maximise exposure for events organisers. The contents of the Natureevents Directory are now live. The digital version is available here.

Find the latest scientific conferences, courses, meetings and symposia on natureevents.com. For event advertising opportunities across the Nature Publishing Group portfolio please contact natureevents@nature.com
More Nature Events

Please note that you need to be a subscriber or site-licence holder to enjoy full-text access to Cell Research. In order to do so, please purchase a subscription.

You have been sent this Table of Contents Alert because you have opted in to receive it. You can change or discontinue your e-mail alerts at any time, by modifying your preferences on your nature.com account at: www.nature.com/nams/svc/myaccount (You will need to log in to be recognised as a nature.com registrant).

For further technical assistance, please contact our registration department.

For print subscription enquiries, please contact our subscription department.

For other enquiries, please contact our customer feedback department.

Nature Publishing Group |One New York Plaza, Suite 4500 | New York | NY 10004-1562 | USA

Nature Publishing Group's worldwide offices:
London - Paris - Munich - New Delhi - Tokyo - Melbourne
San Diego - San Francisco - Washington - New York - Boston

Macmillan Publishers Limited is a company incorporated in England and Wales under company number 785998 and whose registered office is located at The Campus, 4 Crinan Street, London, N1 9XW.

© 2017 Nature Publishing Group, a division of Macmillan Publishers Limited. All Rights Reserved.

nature publishing group
 

No comments: